No. Academic degree – Full name Position Mission – Contact information
01
Anh Thuy
TS. Nguyễn Tiến Thủy
Viện trưởng Phụ trách chung

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0913.577.726
Email: thuy.nguyen@hcmutrans.edu.vn

02
TAIEC
TS. Nguyễn Tuấn Anh
Phó Viện trưởng Phụ trách Đào tạo 

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0941.092.868
Email: tuananh0311@gmail.com

03
Anh Y1
KS. Trương Văn Ý
Trưởng phòng Phụ trách
Phòng Tuyển sinh và truyền thông
(Hotline: 0906.681.588)

Đ/c: Văn phòng Tuyển sinh Phòng E004 – CS1
Điện thoại: 038.4411.571
Email: y.truong@ut.edu.vn
04
KS. Phạm Thị Dung
KS. Phạm Thị Dung
Trưởng phòng Phụ trách
Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: dung.pham@ut.edu.vn
05
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Trưởng phòng Phụ trách
Hỗ trợ sinh viên – Tư vấn giáo dục
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.524.388
Email: nga.nguyen@ut.edu.vn
06
CN. Nguyễn Huỳnh Linh Thảo
CN. Nguyễn Huỳnh Linh Thảo
Chuyên viên
(Bí thư Đoàn TN Viện)
Quản lý chương trình Tiếng Hàn

Tư vấn (Hotline: 0938.805.818)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh P.E004 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0938.805.818
Email: thao.nguyen@ut.edu.vn

07 (Đang cập nhật ảnh)

CN. Đinh Thị Thiên Lý

Chuyên viên Kế toán viên
Chủ khoản: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế
NH Á Châu (ACB), Chi nhánh: PGD Văn Thánh – TP.HCM
STK: 171379029
MST: 0304199387-001
Địa chỉ: Số 02, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028.3898.2977
—————-Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.38982977
Email: ly.dinh@ut.edu.vn
08
CN. Tạ Thu Lan Phương
CN. Tạ Thu Lan Phương
Chuyên viên Phòng Đào tạo Phòng đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 028.3512.1931
Email: Phuong.ta@ut.edu.vn

09
CN. Nguyễn Thị Thu Trang
CN. Nguyễn Thị Thu Trang
Chuyên viên
Hành chính – Tuyển sinh
Hành chính – Tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 0906.681.588)
Văn thư, lưu trữ
quản lý thiết bị cơ sở vật chất Viện

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 0933.510.601
Email: trang.nguyen@ut.edu.vn

10
KS. Nguyễn Văn Phước
KS. Nguyễn Văn Phước
Chuyên viên
Phòng Tuyển sinh – Truyền thông
Tuyển sinh Truyền thông

Tư vấn tuyển sinh; (Hotline: 028.3512.0766)

Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh IEC (P.E004-CS1)
Điện thoại: 032.623.9168
Email: phuoc.nguyen@ut.edu.vn

11
CN. Huỳnh Thị Diễm
CN. Huỳnh Thị Diễm
Chuyên viên
Phòng Đào tạo
Quản lý Chương trình ielts
Địa chỉ: P.C209 (cơ sở 1)
Điện thoại: 0985818173
Email: diem.huynh@ut.edu.vn

Anh tap the 1